Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarıyla kendiliğinden iktisap edilmesiyle ortaya gelir. Birleşmede en az bir şirket tasfiyesiz sona erer. birleşmeyle devrelan şirket devrolan şirketin malvarlığını bir bütün şekilde devralır.

Birleşmenin iki türlüsü vardır;
Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, “devralma şeklinde birleşme”
Ticaret şirketlerinin yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri “yeni kuruluş şeklinde birleşme”.

Ticaret şirketleri ile ticareti işletmelerde aşağıda ki yapılan
birleşmeler geçerli birleşmeler olarak kabul görmektedir
1) Sermaye şirketlerinin; diğer bir sermaye şirketiyle, kooperatifle,
devralan şirket olmak şartıyla kollektif ve komandit şirketlerle,
2) Şahıs şirketlerinin; diğer bir şahıs şirketiyle, devrolan şirket olmak
şartıyla sermaye şirketleriyle ve kooperatiflerle,
3) Kooperatiflerin; diğer bir kooperatifle, sermaye şirketiyle, devralan
şirket olmak şartıyla şahıs şirketiyle,
4) Devrolunan olmak şartıyla bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle birleşebilir