Hasar Tazminatı
Hasar Tazminatı
Son zamanlarda sigorta şirketlerinin çoğalması ile çağımızın getirmiş olduğu tehlikeler sonucunda sektörde hizli ve etkili bir büyüme katedildiği görülmekte.

Devamını Oku

Boşanma Avukatı
Boşanma Avukatı
Son zamanlarda evliliklerin sarsılması ve boşanma yüzdesinin ciddi bir artış içerisinde olduğunu ve evlilik oranlarının düşüşte olduğunu görebiliriz.

Devamını Oku

Hisse Devri
Hisse Devri
Limited şirketlerde hisse devri noterde düzenlemeye uğrayan devir sözleşmesiyle uygulanır.

Devamını Oku

İcra Hukuku Avukatı
İcra Hukuku Avukatı
İcra ve İflas Hukuku temel hukuk dallarındandır. İcra ve İflas Hukuku borcunu ödemeyen borçlunun isteği üzerine borcun nasıl karşılık olacağını konu almaktadır.

Devamını Oku

İnternetten İçerik Kaldırma
İnternetten İçerik Kaldırma
Başlangıç olarak arama sonuçlarında bulunan içerikleri hangi sebeple kaldırmak istediğinizin cevabını bulmalıyız.

Devamını Oku

İş Hukuku
İş Hukuku
İş hukuku hakkında kısa bir özet geçmek gerekirse işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların nasıl çözülüp ortadan kalkacağını gösteren hukuk dalıdır.

Devamını Oku

KVKK Avukatı
KVKK Avukatı
Kvk kanununa bakılırsa, şahsi veri; kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişik her çeşit bilgiyi ifade eder.

Devamını Oku

Sigorta Avukatı
Sigorta Avukatı
Sigorta sözleşmesi, sigorta ilişkisi içeren tarafların birbirlerine yönelik borç ve yükümlülüklerini gösteren, sigorta ilişkisini belirleyen, bu münasebetten dolayı taraflar arasında uyuşmazlık karşısında ne yapılacağını karar verip çözüm bulan hukuk dalıdır.

Devamını Oku

Sözleşme Avukatı
Sözleşme Avukatı
Sözleşme avukatı, sözleşmeler hukuku dalında uzman olmuş avukatlara denir. Sözleşme avukatları sözleşmeleri hazırlama, düzeltme ve yorumlama gibi işlerde profesyonel şekilde hizmet vermektedir.

Devamını Oku

Şirket Kuruluş Avukatı
Şirket Kuruluş Avukatı
Türk Ticaret Kanunu gereğince hüküm altına alınmış sermaye şirketlerindendir. Limited şirket, bir ya da daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı içinde kurulmaktadır.

Devamını Oku

Şirket Avukatı
Şirket Avukatı
Özelikkle sermaye şirketlerine yani anonim, limited ve sermayesi paylara bölünebilen komandit şirketlere hukiki destek sağlayan ve danışmanlık hizmeti veren hukukçulardır.

Devamını Oku

Şirket Birleştirme Avukatı
Şirket Birleştirme Avukatı
Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarıyla kendiliğinden iktisap edilmesiyle ortaya gelir. Birleşmede en az bir şirket tasfiyesiz sona erer. birleşmeyle devrelan şirket devrolan şirketin malvarlığını bir bütün şekilde devralır.

Devamını Oku

Şirket Bölünme Avukatı
Şirket Bölünme Avukatı
İki farklı şekilde bölünme yapılmaktadır.

Bir şirket Tam ya da Kısmi Bölünebilir.

Devamını Oku

Şirket Tür Değişikliği Avukatı
Şirket Tür Değişikliği Avukatı
Temelde tür değiştirme kavramını, bir ticaret şirketinin bir hukuki şekilden başka bir hukuki şekile dönmesi olarak tanımlayabiliriz.

Devamını Oku

Tüketici Hukuku Avukatı
Tüketici Hukuku Avukatı
Tüketicinin koruma altına alınması, hem özel hukukun hem de kamu hukukunun çeşitli dallarını alakadar eden bir konudur.

Devamını Oku