Şirket Avukatı
Özelikkle sermaye şirketlerine yani anonim, limited ve sermayesi paylara bölünebilen komandit şirketlere hukiki destek sağlayan ve danışmanlık hizmeti veren hukukçulardır.

Şirket Avukatı Ne Yapar
-Sermaye arttırma veya azaltma işlemlerini icra eder.
-Şirket aleyhine açılmış davaları kontrol eder veya şirket lehine dava açar.
-Şirketin yaptığı ve kendisinden yardımı istenilen bütün sözleşmelerin düzenini ve kontrolünü yapar
-Şirket birleşmesi ya da devralınması gibi işlemlerde teknik sıkıntıları ortadan yok etmeye çalışır ve hukuki temelini oluşturur.
-Hukuki danışmanlık ve desteği vererek şirketin ihtiyaç durumunda hukuki bilgilerini onlara iletir.
-Şirket alacaklarını tahsil etmek ya da mahkeme ilamlarını yerine getirmek için icra kanalına başvurur.
-Haksız rekabetin önüne geçmek için gereken işlemleri yürütür ve ortaya çıkabilecek zararların giderilmesini sağlamaya çalışır.

Şirket Avukatının Önemi
Ticari ve ekonomik hayat için ve sermaye sahipleri ticari şirketlerin muhattapları için ticari hukuku oldukça önemlidir. Şirket avukatları şirket yöneticileri veya sahipleri için oldukça karmaşık ve zor görünen bu hukuki süreci yerine sorunsuz şekilde getirir ve bunun yanı sıra şirketin temsilciliğini yapar. Yani şirket avukatları şirketin başındakilerin bir yerde yön pusulasıdır, izlenmesi gereken hukuki yolları ve yönü tayin ederler.

Ticaret Hukuku
Ticaret şirketler veya insanlar arası etkileşimlerden oluşur. Bu yüzden de kaçınılmaz olarak güven ortamını gerekli kılar. Bu noktada ise ticaret hukuku şirketler arası ilişkileri yasal boyuta yükseltir.
Ticari anlamda oluşan anlaşmazlıkların çözüme ulaşması için ticaret hukukuna başvurulur.
Ticaret yapan, üretimde bulunan ya da hizmetler sunan firmalar çeşitli sözleşmelere de ihtiyaç duyar. Ticari sözleşmelerin sağladığı güven iki tarafında güvende hissetmesini sağlar. Ticaret hukukunun 3 ana dalı bulunmaktadır.

Ticari işletme hukuku
Şirketler hukuku
Kıymetli evraklar hukuku