Kvk kanununa bakılırsa, şahsi veri; kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişik her çeşit bilgiyi ifade eder.

Kapsam içinde; yalnızca; ferdin adı, soyadı ile doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler olmaz. Bununla beraber; bireyin fiziki, ailesel, ekonomik, sosyal ile sair özelliklerine ilişik bilgiler de şahsi verilerdir.

şahsi veri; bireyin belirlenebilir olması ve verilerin gerçek kişi ile ilişkilendirilebilmesi sureti ile; kesin olarak tanımlanır hâle gelmesini anlatım etmektedir. Kısaca verilerin, müşahhas bir içerik taşıması yahut herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi neticesinde; ferdin belirlenmesini sağlamayı başaran tüm hâlleri kapsamaktadır. Telefon numarası, tc kimlik numarası, özgeçmiş, görüntü ve ses kayıtları ile parmak izleri de; kişisel veridir. çünkü bu veriler, dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haizdir.