Limited şirketlerde hisse devri noterde düzenlemeye uğrayan devir sözleşmesiyle uygulanır. Hissenin devredilebilmesi için ortakların en az dörtte üçünün onayı ve esas sermayenin dörtte üçüne sahip olması gerekir.

İmzaları noter tarafından onaylanmış devir sözleşmeleri ile devre onay verildiği gösteren ortaklar kurulu kararının, noter tasdikli bir örneğinin ticaret sicili memurluğuna verilmesi gerekir. Ortağın şirketteki hissesini devretmesi durumunda, payı devreden, payı devreden ve devralan kişiler, devir öncesine ait kamu alacaklarının örneğin vergi borcunun şirketten tamamen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kısmından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu tutulurlar. Çoğu kişi limited kurumlarda sermaye payını noterden devrettikten sonra işlemin bittiğini zannediyor. Ancak ortakların muvafakatı ile birlikte, devir sözleşmesi ticaret sicili memurluğuna tescil için verilmediği sürece, devir hukuken gerçekleşmiş olmuyor.

Anonim şirketlerde, hisse senedinin ihraç edilmediği zamanda hisse devri işleminin nasıl uygulanacağı Sanayi Ve Ticaret İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce ticaret sicil memurluklarına gönderilen genelde açıklanmıştır bu genelgenin içeriği; İmzaları noter tarafından onaylanmış devir sözleşmesi ve devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının, noter onaylı örneğinin ticaret sicil memurluklarına verilmesi gerekir. Aksi takdirde yapılan işlemler hukuken geçersizdir.