Sigorta sözleşmesi, sigorta ilişkisi içeren tarafların birbirlerine yönelik borç ve yükümlülüklerini gösteren, sigorta ilişkisini belirleyen, bu münasebetten dolayı taraflar arasında uyuşmazlık karşısında ne yapılacağını karar verip çözüm bulan hukuk dalıdır.

Hususi Sigorta : Bireylerin kendi menfaatlerini çeşitli tehlikelere karşı güvence altına alınması için meydana çıkardıkları risk teminatıdır.

Sosyal Sigorta; Belirli halk gruplarının sosyal güvenliklerinin sağlanması amacıyla kanunla kurulan çoğu yerde mecburi bir sigortadır.(SGK)

Daldoğan Hukuk olarak kazandığımız deneyim ve bilgiler doğrultusunda müvekkillerimize en etkili olan sonucu sağlamak için hukiki destek vermekteyiz.

Sigorta Avukatı
Tüketiciler finansal varlıklarını koruma altına almak için sigortaya güvenirler. Sigorta şirketleri ve tüketiciler karşı tarafa adil ve dürüst davranma konusunda güvenirler. Sigorta avukatları ise bu süreci kolaylaştırır. Sigorta avukatları dava sürecinden önce ve dava sürecinde müvekkili lehine çıkarlarını iletmek için dikkatli bir çalışma göstermelidir.