İş Hukuku Nedir?
İş hukuku hakkında kısa bir özet geçmek gerekirse işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların nasıl çözülüp ortadan kalkacağını gösteren hukuk dalıdır.

İş dünyasında çeşitli sebeplerden ötürü uyuşmazlıklar ve sorunlar meydana gelmektedir. Özellikle son zamanlarda işçi profilinin değişime uğramasıyla birlikte, kanundan çıkan hakların elde edilmesi için hukuki yola başvuruda bulunan kişi sayısı artış göstermiştir. İş davalarında mahkemeler işçiyi korumaya yönelik hareket ederler.

İş hukuku sıkı kuralların boy gösterdiği bir alandır. Asgari ücret, işçinin hakları, çalışma koşulları ve benzeri konularda katı kurallar öngörülmüştür. İş hukukuyla ile ilgili uyuşmazlıklar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade, fazla mesai, işten çıkarma, iş kazası gibi çeşitli konularlar hem işçinin hem de işverenin karşısına çıkabilmektedir. Bu konuların dışında, son zamanlarda mobbing davaları da büyük bir artış içerisindedir. Her iki tarafta iş hukukundan kendilerine düşen hakları elde edebilmek için hukuki yollara başvurmaları gerekebilir. İşçilerin ve işverenlerin haklarını öğrenip bunun için gereken hukuki işlemleri yapabilmesi için avukat desteği ve danışmanlığı önemlidir.

İş hukukundan dolayı meydana gelen sorunların çözümü için dava açmadan önce arabulucuya giderek uzlaşma sağlanmasının denenmesi zorunludur. Arabulucuk sırasında hakların tam olarak elde edilebilmesi ve mağdur olunmaması için avukat tarafından temsil edilmek avantaj sağlayacaktır.
İşçi ve işveren arabuluculuk sırasında uzlaşma sağlayamazsa dava açarak haklarını mahkemeden talepte bulunabilirler. İş davalarında her iki taraf için de hukuk bürolarıyla çalışmak hatayı en alt seviyeye indirir ve olumsuz sonuçların ortaya çıkma riskini azaltır.

İşçiler, işten çıkarılma gibi bir durumda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, sigora, işe iade, fazla mesai alacağı gibi benzer konularda hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadır. Ayrıyetten işçilerin mobbinge maruz kalması halinde de hukuki yollara başvurması olasıdır. İşçilerin hukuki yollara başvurmasına sebep olabilecek başka bir konuda iş kazalarıdır. İş kazaları sonucunda işçi çeşitli tazminatları talep etme imkanı vardır. İşverenler eğer haklı sebeple işten çıkarma, rekabet yasağının ihlal edilmesi , istifa ve eğitim bedeli ve benzeri konularda hukuki yollara başvurarak hakını arayabilmektedir. Günümüzün iş dünyasının bir gereği olarak işverenler çok sıklıkla hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyabilmektedir