Son zamanlarda sigorta şirketlerinin çoğalması ile çağımızın getirmiş olduğu tehlikeler sonucunda sektörde hizli ve etkili bir büyüme katedildiği görülmekte. Ayrıca sigorta şirketleri arasında, risklere karşın menfaatlerini güvence altına almayı isteyen kişilere daha iyi bir hizmet sağlamak amacı için kendi aralarında rekabete dayalı süreç oluşumu meydana gelmiştir.

Süreçteki temel amaç, kişilere daha yenilikçi daha iyi bir hizmet sağlamak, bu hizmeti sağlarken şirketlerin ekonomik menfaati göz önüne alınarak sigorta poliçelerinde güvence altına alınan riskleri en iyi şekilde yönetmektedir.
İlk adım olarak sigorta hukuku açısından hasar ve tazminat ilişkisinin değerlendirilmesi gerekir. Sigorta şirketlerinin sigorta poliçesi içerisinde rizikoyu taşıma ve rizikonun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan hasarı tazmin etme yükümlülüğü sağlanır. Söz konusu tazminatın ödenmesi açısından büyük önem arz eder.
Sigorta şirketleri iyi bir organizasyon yapılması hasar ve tazminat yönetimini kendi bünyelerinde gerçekleştirmeleri mümkündür. Ancak kendi bilgileri ve çalışmaları doğrultusunda yapabilecekleri gibi ilgili sürecin iyi değerlendirilmesi açısından teknik ve hukuki bilginin de olması önem arz etmektedir.