Vasi Ataması Nedir

Vasi Ataması Nedir?

Vasi Ataması Nedir?

VASİ ATAMASI NEDİR?

Vasi, en basit tanımıyla 18 yaşından küçükler ile kanuni hakları sınırlandırılmış kişilere mahkemece atanan adli  mümessildir. Daha kolay anlaşılması açısından vasiyi, yasal hakları sınırlandırılmış  şahıslar  için ‘veli’ görevi gören kişi olarak tanımlayabiliriz. Vasi ataması ise, kanundaki koşulların oluşması durumunda kişiye mahkeme tarafından adli mümessil atanmasıdır.

VASİ ATAMASI GEREKTİREN HUSUSLAR NELERDİR?

Vasi Ataması Nedir?

Vasi ataması ya da bir başka tabirle vasi atama nedenleri temel olarak iki durumda söz konusu olabilir. Bunlardan birincisi yaş küçüklüğü, ikincisi ise sınırlılık halidir. Kanunda belirtilen bu haller kısıtlı sayıdadır ve bu sebepler dışında başka herhangi bir nedenle vasi ataması yapılamaz.

  1. A) YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE VASİ ATANMASI

18 yaşından küçüklerin normal koşullarda adli mümessili velidir. Ancak herhangi bir nedenle velisi bulunmayan çocuklara kanunen mecburi olarak vasi atanır. Bu itibarla yaş küçüklüğü kanunen mecburi vasi atama nedenidir.

  1. B) KISITLILIK KARARI

Vasi ataması gerektiren ikinci hal ise kısıtlılıktır. Kısıtlanmayı gerektiren haller ise Medeni Kanun’da tek sayılmıştır. Buna göre aşağıdaki durumlarda kısıtlama ve vasi atanması istenebilecektir;

  • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı.
  • Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı.
  • Kötü yaşam tarzı.
  • Kötü yönetim.
  • Savurganlık.
  • Hapis cezası.
  • Kişinin kendi talebi.

Vasi Ataması Nedir?

VASİ NASIL SEÇİLİR?

Vasi tayini için Sulh Hukuk Mahkemesinde vasi tayini dilekçesi ile dava açmak gerekir. Vasi ataması konusunda kesin sonuç almak ve davanın reddedilmesi adına bu konuda uzman bir avukat ile çalışmak her zaman tavsiye edilmektedir.

VASİ NASIL SEÇİLİR?

Eğer mümkünse vesayet altına alınacak şahısın ya da onun anne ve babasının göstereceği kişiler vasi olarak atanır. Ancak vasi ataması yapacak hakim, vasinin vesayet altındaki kişiyi temsil etmesi ve onun haklarını koruması açısından ikamet ettiği yere yakın bir kişiyi tercih edecektir.

İletişim İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir