Evlat Edinme Evlat Edinme Şartları

EVLAT EDİNME ŞARTLARI

Türk Medeni Yasası, evlat edinme süresinin düzenlenmesinde, evlat edinilecek olanın küçük ya da ergin olmasına göre ayrım yapmıştır.

Bununla birlikte başlıklara geçmeden önce, her iki ihtimal de geçerliliğini muhafaza edecek olan mahkeme şartının ve nüfusa tescil şartının mevcudiyetini belirtmeliyiz. Bu yönden alakalı diğer hususların mevcudiyeti halinde TMK 315. maddesi ilk fıkrasınca, evlatlık ilişkisi sadece mahkeme kararıyla kurulabileceği ve TMK 314. maddesi dördüncü fıkrasınca, kesinleşmiş mahkeme kararının kütüğe işleneceği hüküm altına alınmıştır.

Evlat Edinmenin Şahsi Sonuçları

Evlat edinme ilişkisi, evlat edinilen ve evlat edinenin şahsi durumları üstünde kimi çeşitli değişiklikler yapmaktadır. Emir edici hukuk kuralı niteliğinde olan bu hükümler, ilişkinin kurulması öncesinde ya da sonrasında herhangi bir sözleşme ile bertaraf edilemez.

Evlat Edinen Açısından Şahsi Sonuçları

Aslında evlat edinme ilişkisin sonucunda doğan şahsi sonuçları, evlat edinen ve evlat edinilen yönünden kesin bir ayrıma tutmak mümkün olamaz. Nitekim evlat edinen ya da evlat edinilen tarafta çıkan şahsi sonuçlar, diğer tarafı da etkiler şekilde olacaktır. Bununla beraberinde evlat edinen taraf yönünden çıkan sonuçlar, evlat edinilen taraf yönünden çıkan sonuçlara ek olarak velayet hakkı, bakım borcu gibi sıralanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir